Disclaimer

Deze website (de Website) is eigendom van Creativiti BV. Creativiti BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56685181.

Inhoud Website

Creativiti BV besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website. Ondanks deze zorg, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Creativiti BV behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten veroorzaakt door onjuiste invoer van gegevens of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Creativiti BV niet aansprakelijk. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aansprakelijkheid

Creativiti BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Creativiti BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Creativiti BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot websites en/of diensten van dergelijke derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Creativiti BV.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creativiti BV is het niet toegestaan om de Website, delen van de Website, informatie verkregen van de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op met Creativiti BV.