Privacy en Cookie Policy

ideaLOGO conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een bestelling of een andere actie, wordt expliciet aangegeven waarvoor wij deze gegevens gebruiken. ideaLOGO geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten.De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.